Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemat kaipaavat nyt ja tulevaisuudessa jatkuvaa hoitoa. Maatalouden ja karjanpidon muutoksien seurauksena entinen laidunniitty saattaa kasvaa järeää metsää, jolloin peruskunnostukseen mm. puiden kaatoon menee helposti muutama vuosi, kun taas kallioinen kuiva keto voi vuosikymmenten aikana vain heinittyä, jolloin hoidoksi sopii viikateniitto ja haravointi joka toinen vuosi.

Ennen hoidon suunnittelua on selvitettävä millainen tuleva hoitoalue on ja pohdittava mihin hoidolla pyritään.

Lajisto, alueen koko ja sijainti, maankäyttöhistoria, maastonmuodot sekä hoitoon käytettävät resurssit määrittävät hoitotavat ja mahdollisuudet. On alueita, joiden arvot ovat täysin hävinneet ja joita ei kannata alkaa hoitamaan, sekä toisia, jotka säilyttävät pääosin kasvilajistonsa hoitamattakin. Uhanalaiset lajit, muinaisjäännökset sekä kulttuurinen ympäristö vaikuttavat niin ikään hoitoperiaatteisiin.

Luonnon monimuotoisuus on yksi tärkeä luonnonvara, jota ylläpidetään myös perinnebiotooppeja hoitamalla. Perinnemaiseman hoidossa näkee työnsä jäljet ja alueen lajiston elpyminen sekä maiseman kohentuminen on palkitsevaa. Se on työtä jolla on merkitys. Sitä paitsi, harrastamalla viikateniittoa ja haravointia kunto kohenee mukavasti. Talkoilla hoitoa tehtäessä saa myös iloa yhdessä tekemisestä.  Talkooväelle järjestetään välineet, tarjoilu ja hyvä ohjeistus, sekä talkoovakuutus, joka on kohtalaisen halpa turva vahinkojen varalle.