Kotiniitty

Kotiniityn tarina lyhyesti

Nummen kylätontti sijaitsee vain kilometrin päässä Turku-Helsinki-moottoritien (E18) Halikko-rampilta. Turun museokeskuksen inventoinnin mukaan Nummen kylätontti on ilmeisesti ollut asuttu jo ennen 1300-lukua, mutta ihmeellistä kyllä se on pääosin asuttamatta nykyään. Kohde oli pahasti pusikoitunut ja heinittynyt ja sinne oli kertynyt tai heitetty kaiken maailman roinaa ja jätettä. Kuitenkin alueen vaihteleva maasto, pienipiirteisyys sekä monilajinen puusto sekä muutamat pienet niittylaikut antoivat viitteitä että perinnebiotoopilla oltiin. Arvioimme hoidon kannattavan, vaikkakin työtä olisi tiedossa.

Tukikiemurat

Alueen koko on noin 2,5 hehtaaria. Ennen hoidon aloittamista täytyi selvittää maanomistajat ja hoitaa vuokrasopimukset kuntoon, sillä tuensaajalla on oltava hallinnassaan tukialueet. Monta mutkaa siinäkin oli, kun alueella oli useita omistajia, mutta vaiheittain saatiin koko alue hoitotukeen ja osalle alueesta haimme ei tuotannollisten investointien tukea ensimmäisenä yhdistyksenä koko Suomessa. Siinäkin oli omat haasteensa, mutta seuraavilla on jo helpompaa kun tukimuoto on tuttu sekä viranomaisille että hakijoille.

Tukea yhdistys on saanut osalle alueesta vuodesta 2007 ja koko alueelle 2009 alkaen. Tuen hakemiseksi piti tehdä hoitosuunnitelmia, joihin voi tutustua tarkemmin täällä Suunnittelu-valikossa Vuonna 2008 aloitettiin konkreettiset hoitotoimet raivauksin ja niitoin, joita on jatkettu siitä asti. Raivauksia tehtiin useana vuonna harkiten ja miettien kokonaisuutta ja siihen luonnonvoimatkin osallistuivat raivauksiin Tapani-myrskyn myötä, joka kaatoi muutaman puun alueelta jouluna 2011. Alueen niittyosaa kulotettiin ja niitettiin ja vihdoin kevään 2010 talkoissa saatiin lammasaita alueelle. Myöhemmin rakennutettiin vielä eläimille suojakatos. Yksityiskohdat Kotiniityn hoitotoimista löytyvät kohdasta Hoito-valikosta.

Kotiniitty on nyt kokonaan erityistukialuetta, jossa tosiaan lammaslaidunnus aloitettiin kesällä 2010 ja parina kesänä lampaiden kanssa aluetta on ollut hoitamassa myös hevonen. Maatalouden tukijärjestelmä uusiutuu vuonna 2015 ja Kotiniityn sopimukset uusitaan samassa yhteydessä.

Toimintaa ja työn tuloksia

Kotiniityllä on pidetty vuosittain talkoot, joinakin vuosina useammatkin. Lisäksi siellä on järjestetty luonnonkukkaretki ja kansalaisopiston luontoretki. Aluetta on myös esitelty yhdistyksille suunnatun maatalouden ympäristötukien neuvontatilaisuuden yhteydessä. Alue on kehittynyt koko ajan paremmaksi sekä lajistollisesti että maisemallisesti.

Alueen perinnebiotooppimaisuuden säilyttäminen vaatii jatkuvaa hoitoa. Laiduneläimet hoitavat suurimman osan työstä, mutta aika ajoin tarvitaan raivaamista ja toki aitoja ja portteja on kunnostettava.

Jo nyt hienosta alueesta voimme kiittää vastuuhenkilöitä, lampaita ja myös ahkeria talkoolaisia. Hoidon tuloksista on hyötynyt myös uhanalainen pikkuapollo.

Lankalauantain talkoot kotiniityllä