Yhdistys

Perinnemaisemayhdistyksen tärkein tavoite on edistää perinne- ja kulttuurimaisemien hoitoa. Tavoitteeseen pääsemiseksi yhdistys:

  • Harjoittaa perinne- ja kulttuurimaisemiin liittyvää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • Järjestää retkiä
  • Toimii yhdistyksenä esimerkkinä tukien haussa
  • Tarjoaa koulutus- ja asiantuntija-apua viljelijöille, yhdistyksille ja muille toimijoille

Vuoden 2021 toimintaa

  • Huhtikuussa Risujen polttotalkoot Kotiniityllä Halikossa
  • Huhtikuussa Vuosikokous
  • Heinäkuussa Niittotalkoot Rekijokilaaksossa
  • Marraskuussa sääntömääräinen syyskokous
Ilmoittautumiset suluissa oleville henkilöille:
  •  

Muuta toimintaa

  • Vuonna 2019 järjestetyn työpajan esitelmät. Työpajan aiheena oli – Ehdotuksia ja näkemyksiä perinnebiotooppien tuesta seuraavalle rahoituskaudelle.  Työpaja järjestettiin Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin toimistolla, Martinkatu 5, 20810 Turku

Työpajan esitelmät (pdf)

Ely ja ympäristösopimukset – Leena Aarikka, Ely-keskus

MoMa- ja ETI-sopimukset – Janne Heliölä, Syke

Viljelijän kokemukset – Antti Toivonen, Salmensuun Tila

Tulosperusteinen ympäristökorvaus –Traci Birge, VS perinnemaisemayhdistys & Helsingin yliopisto

Lisää hoidettuja perinnebiotooppeja ja laadukasta elinympäristöä hyötyhyönteisille – Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen ehdotukset tulevalle CAP ohjelmalle, lähetetty maa- ja metsätalousministeriöön 14.5.2019