Yhdistys

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen tärkein tavoite on edistää perinne- ja kulttuurimaisemien hoitoa. Tavoitteeseen pääsemiseksi yhdistys:

  • Harjoittaa perinne- ja kulttuurimaisemiin liittyvää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • Järjestää retkiä
  • Toimii yhdistyksenä esimerkkinä tukien haussa
  • Tarjoaa koulutus- ja asiantuntija-apua viljelijöille, yhdistyksille ja muille toimijoille

Vuoden 2017 toimintaa

  • Vuosikokous Kuralan Kylämäessä Turussa
  • Lankalauantain talkoot Kotiniityllä
  • Laidunpäivä Kosken kartanolla
  • Perinteiset niittotalkoot Someron Rekijoen jokinotkossa
  • Ketonoidanlukko-jäsenlehden julkaisu teemalla ”Perinnemaisema 100 vuotta sitten”
  • Kimmo Härjämäen valokuvanäyttelyn kierrättäminen