Hoidon rahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 tarjoaa mahdollisuuden saada korvausta luonnonhoito- tai vesiensuojelutöistä. Hoitoon voi hakea tukea Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito tai Kosteikon hoito -ympäristösopimuksella. Sopimukseen kuuluvat luonnonlaitumet, erilaiset perinnebiotoopit, reunavyöhykkeet ja alle 1 hehtaarin kokoiset peltojen metsäsaarekkeet. Sopimusalan on oltava vähintään 0,30 ha ja se voi koostua useasta vähintään 0,05 ha:n kokoisesta lohkosta. Uusien aidattavien ja paljon raivausta vaativien kohteiden peruskunnostukseen sekä kosteikkojen perustamiseen voi hakea Ei-tuotannollisten investointien korvausta.

Korvaustasot ovat tavanomaisille monimuotoisuuskohteille ja perinnebiotoopeille 450 €/ha/vuosi sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotoopeille 600 €/ha/vuosi. Sopimusten kesto on 5 vuotta.