Hoidon suunnittelu

Yleisiin hoitoperiaatteisiin ja menetelmiin kannattaa tutustua hoidon suunnitteluvaiheessa. Tärkeintä on miettiä mihin hoidolla pyritään ja miten tavoitteeseen päästään. Suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin työhön ryhdytään, mielellään vuotta aikaisemmin. Monet projektit ja tahot, kuten ProAgriat, pitävät aiheeseen liittyviä koulutuspäiviä ja järjestävät retkiä kohteille. Maatalous- ja ympäristöalan lehdistä ja oppaista sekä verkkosivuilta, esim. ymparisto.fi-sivustolta ja maaseutuhallinnon verkkosivuilta tai, löytyy runsaasti tietoa. Jos lähipiiristä löytyy asiantuntija, kannattaa sellaista pyytää katsomaan aluetta.

Alue

Ensin on hankittava kunnostus- ja hoitoalueesta mahdollisimman paljon tietoa. Kohteen historian selvittäminen kertoo yleensä paljon alueen arvoista ja usein siitä, mikä hoitotapa voisi sopia parhaiten. Lähivuosikymmenten historia on usein helposti selvitettävissä ja esimerkiksi monia pellon ulkopuolisia alueita on laidunnettu vielä 1960-luvulla. Vanhempaa maankäyttöä voi tutkia isojakokartoista ja venäläisistä topografikartoista. Vanhoja karttoja löytyy mm. Arkistolaitoksen digitaaliarkistosta http://digi.narc.fi/digi/. Maanomistusolosuhteet ja maankäyttösuunnitelmat (kaavat ym.) alueella ja sen ympärillä on myös selvitettävä heti aluksi ja hyvä ottaa naapuritkin mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa erityisesti, jos on laidunnus mielessä.

Sijainti ja pinnan muodot vaikuttavat paljon hoitoon. Vaikea saavutettavuus ei muutu ajan kuluessa vaikka varsinainen hoitotyö helpottuukin. Kivinen rinne vaatii aivan toisenlaista otetta kuin tasainen niitty. Alueen hoitoon vaikuttavat lisäksi alueen luontotyyppi ja lajisto.

Käytettävät resurssit ja aika

Aivan oleellinen asia perinnemaiseman tai luonnon monimuotoisuuskohteen hoidon suunnittelussa on käytettävät resurssit ja aika. Realistinen arviointi kannattaa ja mieluummin ala- kuin yläkanttiin. Olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja on hyvä miettiä että, jos ei itse yhtäkkiä pystykään aluetta hoitamaan, mistä saa jonkun tekemään sen. Maatilalla luonnonhoito voi olla osa tilan tuotantojärjestelmää esimerkiksi niittylihan tuotannossa tai ihan erillinen projekti. Työt on kuitenkin asetettava tärkeysjärjestykseen ja rajallinen aika jaettava sen mukaan.

Jos yhdistyksessä on runsaasti innokkaita talkoolaisia hoitotyöhön, saadaan helposti isokin alue kuntoon ja hoidettua. Jos taas homma on parin aktiivin harteilla, kannattaa etsiä pientä helppohoitoista ketoa tai vaikka yhdistää voimia toisen yhdistyksen kanssa.

Pieni alue vie vähemmän resursseja kuin iso jos hoito sujuu hyvin, aluetta voi suurentaa. Runsaasti peruskunnostusta vaativa umpeenkasvanut alue on työläs ja kunnostus kannattaa jakaa usealle vuodelle tai kunnostaa osa alue kerrallaan. Pääsääntöisesti ei kannata alkaa kunnostamaan jos ei jatkohoidosta ole mitään tietoa.

Vastuuhenkilö

Maatilallakin kannattaa miettiä luonnonhoitoprojektille oma vastuuhenkilö, jolla on aikaa ja innostusta huolehtia siitä. Erityisen tärkeää vastuuhenkilön sopiminen on yhdistyksessä ja muissa yhteisöissä. Vastuuhenkilö sitoutetaan projektiin sen kestoajaksi esim. 5 vuoden hoitosopimuksen ajaksi. Vetovastuuta voi tietysti vaihtaakin, mutta siitäkin kannattaa aina sopia etukäteen.

Hoitosuunnitelman laatiminen

Yleensä hoidon rahoituksen hakemiseen tarvitaan suunnitelma, josta selviävät suunnitellut työt ja niiden aikataulu, materiaalit, tarvittava työaika ja koneet yms. Usein hoitotoimista pitää rahoittajalle raportoida esimerkiksi pitämällä hoitopäiväkirjaa ja huolellisesti tehty suunnitelma helpottaa myös tätä työtä.

Hoitosuunnitelmasta on myös oman työn suunnittelussa hyötyä. Päivät ja vuodetkin hurahtavat nopeasti ja kunnollisesta suunnitelmasta on helppo vilkaista eri vuodenajoille ja vuosille suunnitellut työvaiheet. Vaikka ei hakisikaan mitään rahoitusta, kannattaa tärkeimmät hoitotyöt aikatauluineen merkitä listaksi ja projektin edistyessä kirjata tehdyt työt muistiin.

Perinnemaiseman hoitosuunnitelman voi tehdä itse tai siinä voi käyttää neuvojaa apuna. Rahoituksen hakemisessa ei yleensä kuitenkaan vaadita että käyttää ammattisuunnittelijaa. Suositeltavaa on ainakin pyytää joku ulkopuolinen katsomaan suunnitelmaa ja varmistamaan, että kaikki vaadittavat asiat tulevat kirjattua siihen.