Lajit

Perinnebiotoopeilla elää runsaasti uhanalaisia eliölajeja. Uusimman uhanalaisarvioinnin (vuodelta 2010) mukaan Suomen kaikkiaan 1505 uhanalaisesta eliölajista ensisijaisesti perinnebiotoopeilla esiintyy 338 lajia eli 22 %.

Silmälläpidettävistä putkilokasveista 29 % ja selkärangattomista eläimistä 25 % on niitty- ja laidunlajeja. Niittyjen ja hakamaiden lajeista 52 on luokiteltu hävinneiksi. Silmälläpidettäviä niitty- ja laidunlajeja on uhanalaisluettelossa mukana 185 lajia eli 17 % kaikista silmälläpidettävistä lajeista.

Sivuilla esitellään muutamia perinnemaisemien kasvilajeja. Kevään mittaan esittelyyn tulevat muutkin eliöryhmät.

Klikkaa ”Kasvit” -valikkoa, niin saat näkyviin esittelyssä olevat perinnemaisemakasvit!bee