Ketonoidanlukko

Ketonoidanlukko on harvinaisista noidanlukkokasveistamme yleisin. Tämä saniaiskasvi on taantunut viime vuosikymmeninä voimakkaasti, minkä katsotaan olevan suorassa yhteydessä perinteisen laidunnuksen loppumiseen. Lajin esiintyminen on myös oikullista ja se saattaa putkahtaa maan pinnalla usean vuoden tauon jälkeen olosuhteiden muututtua suotuisaksi. Lajia tavataan laidunnetuilla rantaniityillä, hakamailla, metsälaitumilla, kedoilla ja nummilla, mutta se häviää usein umpeenkasvun edetessä varsin nopeasti. Lajissa on kansantarinoiden mukaan väitetty olevan taikavoimia ja sitä on käytetty myös verta tyrehdyttävänä lääkkeenä.

Suomessa noidanlukkokasvilajeja tavataan yhteensä seitsemän. Levinneisyyskarttojen perusteella kaikkia seitsemää lajia tavataan myös Varsinais-Suomessa. Maankäytön muutoksien myötä noidanlukot ovat käyneet koko ajan yhä harvinaisemmiksi. Nykyisin seitsemästä noidanlukkolajista viisi kuuluu johonkin uhanalaisluokkaan ja kaksi on luokiteltu silmälläpidettävän taantuneiksi.

ketonoidanlukko
Ketonoidanlukko, Botrychium lunaria (kuvassa linkki lajiesittelyyn Pinkassa) – KH