Kevätesikko

kevatesikko
Kevätesikko, Primula veris (kuvassa linkki lajiesittelyyn Luontoportissa) – KH

Kevätesikko on puolivarjoisia habitaatteja, tyypillisesti saariston lehdesniittyjä ja Varsinais-Suomen lehtoja ja jokivarsia suosiva esikkokasvi. Suomessa kevätesikko on levinneisyydeltään hyvin lounainen kevätaspektin värittäjä. Levinneisyysalueellaan laji on kohtuullisen yleinen, mutta monin paikoin taantumassa umpeenkasvun vuoksi. Tämän ruohon kukat ovat mantelintuoksuisia ja mesipistiäiset, etenkin kimalaiset, käyvät niissä mielellään. Kevätesikko lisääntyy sekä suvullisesti että kasvullisesti.

Kevätesikon juurakon on havaittu säilyvän pitkään hoidotta olleiden perinnebiotooppien maaperässä ja alkaneen uudelleen tuottaa kukkivia yksilöitä olosuhteiden muuttuessa hoitotoimenpiteiden ansiosta suotuisiksi.
Ainakin Ruotsissa kevätesikon C-vitamiinipitoisia lehtiä on käytetty salaattina, kukintoja teen aineksina ja paloviinaankin kukinnot ovat antaneet miellyttävän värin. Kevätesikkoa tapaa myös usein vanhojen puutarhojen läheisyydestä, joissa voi törmätä myös lajin punakukkaiseen muotoon.

Itse kasviyksilöt voivat laiduntamalla hoidetuissa perinnemaisemissa elää varsin vanhoiksi, jopa 100-vuotiaiksi. Yksilöiden voidaan sanoa olevan keski-ikäisiä 50-vuotiaina, joten niiden elämänkaari parhaimmillaan yhtä pitkä kuin länsimaisen yhteiskunnan ihmisen. Älä lapioi kasvia luonnosta puutarhaasi vaan anna sen vanhentua kasvupaikallaan arvokkaasti.