Olavi Tavastille huomionosoitus

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. on palkinnut salolaisen Olavi Tavastin ansiokkaasta työstään perinnemaisemien hyväksi. Puotilan tilaa isännöivä Tavasti on laiduntanut lihakarjaa 2000-luvun alusta lähtien Halikonjoen varrella maakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluilla perinnebiotoopeilla sekä peltojen suojavyöhykkeillä. Laidunalue on laaja kokonaisuus, joka sijaitsee Halikonjoen valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella ja kulttuuriympäristössä.

Ympäristöstä ja luonnosta kiinnostunut Tavasti on Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen mukaan omaa tietään kulkien tehnyt työtään rohkeasti ja avoimin mielin, sekä toiminut suunnannäyttäjänä muille luomalla uusia toimintamalleja laidunnukseen. Tavastilla on tapana paneutua uuteen asiaan perusteellisesti, mikä on myös laidunnuksen suunnittelussa johtanut erinomaiseen lopputulokseen. Lisäksi Tavasti on toiminut hyvässä yhteistyössä muiden maanomistajien, karjankasvattajien ja viranomaisten kanssa. Tavasti on aina mielellään esitellyt laidunalueita ja niillä onkin vieraillut useita ryhmiä lähikouluja ja ulkomaita myöten.

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys kiittää Olavi Tavastia erityisen arvokkaasta työstä ja on luovuttanut Tavastille hopeisen Ketonoidanlukko-pinssin, joka myönnetään pitkäjänteisestä uraauurtavasta työstä perinnemaisemien hyväksi. Lisäksi yhdistys myös muistuttaa perinnemaisemien kunnostuksen ja hoidon merkityksestä luonnolle ja maisemalle; meille jokaiselle. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä, joiden hoidosta hyötyy lisäksi moni uhanalainen laji. Ilman viljelijöiden tekemää pitkäjänteistä työtä moni arvokas perinnemaisema olisi jo kasvanut umpeen.Puotilan tila