Perinnemaisematyypit

Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit jaotellaan luontotyyppeihin, joita ovat erilaiset niityt, kedot, kaskimetsät, hakamaat, nummet ja metsälaitumet. Perinnebiotooppien luontotyypeistä on olemassa myös tarkempia luokituksia. Suurin osa perinnemaisemien luontotyypeistä on uhanalaisia.

Varsinais-Suomesta löytyy eniten tuoreita ja kosteita niittyjä – näitä on noin 32 % kaikista perinnebiotoopeista alueellamme (noin 960 ha). Pääosa Varsinais-Suomen tuoreista niityistä sijaitsee jokivarsien rinteillä. Edustavimmillaan ne ovat Someron Rekijokilaaksossa, jossa valtaosa on tuoretta pienruoho- tai heinäniittyä. Myös Paimionjokivarren ja Halikon-Uskelanjoen rinteillä sekä Kiikalan ja Perttelin alueilla on laajoja edustavia tuoreita niittyjä. Tuoreiden niittyjen rehevöityminen oli yleistä, sillä hoidetutkin alueet ovat usein nurmilaidunten yhteydessä. Pitkään niittämällä hoidettuja niittyjä on vain murto-osa hoidetuista niityistä.

Merenrantaniittyjä on alueemme perinnemaisemista noin 15 % (noin 400 ha). Näistä laidunnetaan jopa lähes 80 %. Laajoja, edustavia ja pitkään laidunnettuja merenrantaniittyjä on mm. Sauvon Kärkniemessä, Taivassalon Kahiluodossa ja Kemiön Sjölaxissa.

Suomen lajirikkaimmat kalliokedot sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Varsinais-Suomelle tyypillisten kallioketojen ja ketojen yhteenlaskettu osuus perinnemaisemien pinta-alasta on kuitenkin vain noin 6 %. Hiekka- ja moreenimaiden ketoja on Varsinais-Suomessa enemmän kuin muualla Suomessa (yli 30 % koko maan ketoalasta).

Saariston nummien (7,2 %) ja lehdesniittyjen (0,6 %) osuus perinnemaisemista on huolestuttavan pieni, sillä lehdesniittyjä ei esiinny muualla maassamme ja nummistakin valtaosa sijaitsee Turunmaan saaristossa.