Toimintahistoria

Alla lyhyesti yhdistyksemme toimintaa vuosien varrelta.

 

 

2003

2003Yhdistys aloitti virallisen ja aktiivisen toiminnan vuonna 2003. Se syntyi Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirissä vuosina 2000 – 2003 toteutetun perinnemaisemien hoitoprojektin inspiroimana, kun ohjausryhmä mietti, miten jatkaa tärkeältä tuntuvaa toimintaa. Esimmäisenä vuonna järjestettiin mm. talkoita, järviruokoseminaari Salossa ja aloitettiin myös Suomen ympäristökeskuksen perustamien kasviseurantakoealojen niitto.

20042004

Vuoden 2004 iso ponnistus oli ManTra -projektin käynnistäminen. Perustava kokous järjestettiin Tallinnassa syyskuussa. Talkoita jatkettiin.

20052005

Vuonna 2005 yhdistys sai rahoituksen ”Maatalousympäristön hoidon mahdollisuudet viljelijöille – neuvonnan kehittämisestä lajintuntemukseen” projektiin. Merkittävät tapahtumat olivat myös eduskunnan kevätretken järjestäminen, joka suuntautui itäiseen Varsinais-Suomeen sekä Eduskunnan ympäristöpäivä -tapahtuma, jossa olimme pääjärjestäjinä.

20062006

Eurosite-organisaatio järjestää alaorganisaatioidensa kautta vuosittain GreenDays tapahtumai eri puolilla Eurooppaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla.Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys järjesti vuonna 2006 Suomen ensimmäisen tapahtuman Laitilan Untamalan valtakunnallisesti arvokkaalla perinnebiotooppialueella.

20072007

ManTra- projekti saatettiin päätökseen vuonna 2007 ja tuotteena on http://www.landscape.fi osoitteesta löytyvä perinnemaisemia esittelevä sivusto, jossa on sekä ohjeita että taustatietoa. Suomen ympäristökeskuksen koealojen niittoa jatkettiin vaikka koe olikin päättynyt.

20082008

Eurosite -organisaation vuosikokous ja kansainvälinen seminaari järjestettiin Turussa vuonna 2008. Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdisty oli mukana organisoimassa kokousta yhdessä Turun kaupungin ja Metsähallituksen kanssa. Yhdistys hankki oman perinnebiotooppialueen Halikosta Märynymmelta ja ensimmäiset pienimuotoiset talkoot siellä järjestettiin heinäkuussa.

20092009

Vuonna 2009 yhdistys osallistui Trinet–hankkeeseen ja lisäksi jo päättyneen ManTra–hankkeen jäsenten tapaamiseen. Vuonna 2009 järjestyi myös rahoitus ”Jäniksen matkassa” –lastenkirjan painatukseen. Yhdistys järjesti tuttuun tapaan myös talkoita ja Viron retkiä.

2010

2010

Vuonna 2010 valmistuivat yhdistyksille suunnatut internet-sivut yhdistyksen erityistukialueesta (kotiniitty.net). Lisäksi yhdistys näkyi myös mediassa alkukestästä ärjestetyn Itämerisitoumuksen ”Pasture sprinjumping – information day for journalists” yhteydessä.

2011

Vuonna 2011 yhdistys osallistui Trinet–hankkeeseen. Lisäksi Kotiniityn hoitotöitä jatkettiin. Yhdistys järjesti tuttuun tapaan myös talkoita ja Viron retken. Vuoden 2011 Laidunloikka-tapahtuma järjestettiin Kemiönsaarella. Yhdistys on edustettuna Metsähallituksen kokoamassa
PerinneELO-työryhmässä (2008-2016).

20122012

Kotiniityn hoitötoitä jatkettiin vuonna 2012. Lisäksi yhdistys järjesti tuttuun tapaan myös talkoita ja Saarenmaan retken, tällä kertaa yhteistyössä Turun seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.  Laidunloikka-tapahtuma järjestettiin vuonna 2012 Perttelin Kuivakosken niityllä. Jäsenille järjestettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlat Kuralan kylämäessä. Yhdistykselle perustettiin vuoden aikana Facebook-sivu.

2013

Kotiniityn hoitotyöt jatkuivat vuonna 2013 Lankalauantain talkoilla Kotiniityllä. Lisäksi toimintaan mahtui huhtikuinen kevätretki Jungrfuskäriin sekä Laidunloikka-tapahtuma touko-kesäkuun vaihteessa – tällä kertaa loikattiin Laitilan Vasikkahankaan niitylle. Häntälän notkoissa hutkittiin niittotalkoiden merkeissä elokuussa. Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin tällä kertaa Laitilassa Kaukolan kartanossa.

2014

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen vuosi 2014 sisälsi monenlaista toimintaa edellisvuosien tapaan. Esille nousee vuodesta 2014 mm. yhdistyksen uusien nettisivujen lanseeraaminen. Yhdistys järjesti tuttuun tapaan useita niittotalkoita. Omat pikkujoulut pidettiin tällä kertaa Kuralan Kylämäessä.

2015

Rekijokilaaksossa niitettiin yhdistyksen koealaa edellisten vuosien tapaan. Syyskuussa pidettiin lehdestystalkoot yhteistyössä rymättyläläisen SikkaTalun kanssa. Olavi Tavasti palkittiin Ketonoidanlukko-pinssillä.

2016

Vuonna 2016 yhdistyksen toiminta oli monimuotoista: yhdistys palkittiin Vihervuoden mitalilla, yhdistys oli mukana järjestämässä laajaa luonnonhoitoseminaaria sekä teetti Kimmo Härjämäen luontokuvista valokuvanäyttelyn. Perinteiset niittotalkoot Rekijoella onnistuivat mukavasti ja uusia jäseniäkin liittyi yhdistykseen.

2017